Hoppa till sidans innehåll

NIVÅ 3 - Utveckla spelet 13-16 år


Steg 8 (13 år) | Steg 9 (14 år) | Steg 10 (15 år) | Steg 11 (16 år)

Resan med Azalea

Kamratskap och fotbollsintresse står i fokus, men nu kan perspektiven breddas med ledarskapsutbildning och föreningslära.

Från och med 13 år redovisas resultat och tabeller på förbundets hemsida. Spelarutveckling skall dock fortsatt vara i fokus snarare än resultat. Att ligga på en bekväm serienivå som passar en bred trupp skapar en stabil utveckling av truppen som helhet och minskar påfrestningarna på truppen. Ingen match är så viktig att den måste vinnas till varje pris med ett toppat lag. Matchen är ett viktigt tillfälle att lära sig mer. Matchen skall värderas utifrån hur väl man lyckas genomföra det man tränat på.

Vi maximerar aldrig lagens spelstyrka. Vi arbetar istället med åldersintegrering som en metod att utveckla spelare och skapa länkar mellan åldersgrupperna. Integreringen utgår från spelarens behov och inte från lagets behov av förstärkning. Den egna åldersgruppen är prioriterad till och med 15 års ålder. De olika serienivåerna, i de fall där en åldersgrupp tävlar med lag på olika nivåer, skall därför fungera som utbildningsmiljöer där alla spelare kan röra sig fram och tillbaka, och inte som ”förstalag” och ”andralag”.

Lagen tränar tre gånger i veckan, men kan varieras beroende på årstid och intresse i truppen. Träning utomhus bedrivs omväxlande på Majvallen och på Heden.

Läger och resor hjälper ungdomarna att se framåt. 13-åringarna åker på gemensam cup med 12-åringarna. I april åker våra tjejer och killar i åldern 14-15 år på träningsläger tillsammans.

Förutsättningen för läger och resor är att föräldragruppen organiserar dessa. Aktiva föräldragrupper är en förutsättning för att lagen ska fungera på ett bra sätt.

Från och med 14 års ålder erbjuder vi domarutbildning till alla spelare. Föreningsdomare dömer 5 mot 5 och 7 mot 7 matcherna i föreningen mot en liten ersättning. Är man intresserad av fortsätta vidareutbilda sig som domare erbjuder Azalea vidareutbildning för att bli förbundsdomare.

Spelare som är 16 år erbjuds ledarutbildning. Några av våra ungdomsspelare får pröva på att vara ledare på sommarfotbollsskolan. Det är ett bra tillfälle att vara förebild och att samla på sig viktiga erfarenheter.

Viktigt att betona

Uppmuntra kamratskap, lagmoral och individuellt ansvar också utanför den egna åldersgruppen. Äldre skall lära sig att ta hand om de yngre.

Motivationens drivkrafter är viktigt att reflektera över. Under tonåren tappar många ungdomar motivation att fortsätta med idrott och väljer då att sluta helt. Vi vet att gemenskapen med kompisarna i laget, känslan av delaktighet, kompetens och självbestämmande är grundläggande faktorer som håller ungdomarna kvar i fotbollen. Första prioritet är därför att lyssna på varje enskild individ och hitta former i verksamheten som passar den enskilda individen. En svacka kan ersättas av ett nyväckt intresse ett år senare om vi är flexibla i våra krav. Ingen lämnar en rolig och utvecklande verksamhet.

Ofta är det fysisk mognad som avgör hur duktig man är i dessa åldrar. Chansen att ha ett lag att utveckla ända upp i juniorålder ökar med ett ledarskap där varje enskild spelare blir sedd och bekräftad. Stimuleras de sent utvecklade spelarnas intresse kommer de ikapp sina tidigt utvecklade kompisar så småningom. Tänk på att det kommer dröja tio år innan spelarna är som bäst ... om de har fortsatt att spela fotboll.

Ledarutbildning

För att leda ungdomslag i Azalea BK från och med 13-årslagen bör man ha påbörjat UEFA B Ungdom. På denna nivå består utbildningen av fyra heldagar samt hemuppgifter via webben. Bättre att ställa in träningar än att avstå utbildningen! Våra ledare har även chansen att gå de påbyggnadskurser i ledarskap, skadebehandling och snabbhetsträning.

Riktlinjer

 • Fotboll är otroligt roligt att spela! Gör träningarna roliga och utvecklande. Utgå från spelet.

 • De sociala banden. Forskning visar att en avgörande faktorn för att behålla ungdomar inom idrotten är de sociala banden. Ungdomar vill spela fotboll med sina kompisar, och tillsammans med sina kompisar känna att de utvecklas och har roligt – det gäller både ”talanger” och andra. Om den lovande spelarens svagare kompis slutar ökar risken att också stjärnan försvinner. Helst skall man aldrig behöva välja mellan en idrottssatsning och sina kompisar, både och är bäst. Vårt självklara mål måste därför vara att skapa en verksamhet där så många som möjligt tycker att är roligt att spela fotboll i Azalea! Det ger dubbla vinster: Klubben får en bred verksamhet och en bra grogrund för en stimulerande idrottssatsning. För spelarna blir laget en fast punkt i tillvaron, en rolig och trygg miljö under tonårstiden.

 • Gemenskap. Klubbkänslan skall främjas genom gemensamma aktiviteter över åldersgränser och mellan pojk- och flicksidan. Gemensamma läger och cupresor gör det spännande att vara med i Azalea BK.

 • Kvalitet. Vi stödjer oss mot SvFF:s spelarutbildningsplan, Göteborgs FF:s spelarutbildningsmatris. Våra tränare skall därför gå Svenska Fotbollförbundets utbildningar och därigenom få verktygen till genomtänkt och rolig träning.

 • Realism. Viktigt att ledarna förmedlar en realistisk bild av både individernas och lagens nivå och vad som krävs att för att höja den. Föreningens spelformsansvarige skall tillsammans med lagledningen förklara för spelarna, ledarna och föräldrarna var åldersgruppen befinner sig i utvecklingen, hur gruppen skall träna och varför.

 • Tävling. Ur tränarperspektiv skall spelarutveckling vara i fokus. Vi strävar bara efter att ligga så högt i seriesystemet med våra lag som truppen klarar av. Att ligga på en bekväm serienivå som passar en bred trupp skapar en stabil utveckling av laget som helhet och minskar påfrestningarna på truppen.

 • Alla spelares intresse är lika värdefullt. Att vårda bredden i åldersgruppen har mycket hög prioritet. Varje enskild spelares intresse skall tas på allvar oavsett fysisk mognad. Om åldersgruppen spelar på två olika serienivåer ökar kraven på ledare att motivera och förklara sina laguttagningar. Ungdomarna behöver se att ledarna är rättvisa och kunniga och att alla får chansen att utvecklas.

 • Flera lag men en trupp. Ledare skall, om åldersgruppen matchar lag på olika nivå, tona ner gränserna mellan de olika serienivåerna. Vi skall inte sträva efter maximalt starka toppade lag för att komma så högt upp i serierna som möjligt. Vi skall ligga på en bekväm nivå där alla kan få bra utmaningar. Tidigt utvecklade spelare kan med fördel pröva på gästspel i äldre lag för att få nya utmaningar. ännu viktigare är att sent utvecklade spelare får chansen att växa. Viktigast av allt: Ungdomarna skall se sig själva som en trupp även om man ibland spelar på olika nivå i seriespelet.

 • Trygghet. Det är viktigt att inte skrämma bort spelare som inte vill hårdsatsa för stunden. Intresset kan växla från år till år och från månad till månad. Spelarna måste känna trygga i Azalea och se möjligheterna att hitta sin nivå. Puberteten i sig innebär en väldig omställning, då kan det vara skönt att slippa känna press från fotbollen.

 • Värvningsförsök. Spelare som vid 15 års ålder spelar i stadslaget kommer att bli utsatta för värvningsförsök. Seriösa klubbar kontaktar först styrelsen i Azalea eller spelarens lagledare. Ta telefonnummer och andra uppgifter av den som vill värva. Det är vi i Azalea BK som förmedlar informationen till spelaren ifråga. Gör samtidigt klart för spelaren att Azalea BK utgör ett starkt alternativ som förenar social trygghet med kvalificerad träning och goda möjligheter till fortsatt utveckling. Vägen till landslaget går sällan via elitföreningarnas ungdomssektioner. För argument om detta, se avsnittet: Azalea BK som plantskola.

 • Åldersintegrering. Före 16 års ålder ser vi inga fotbollsmässiga skäl att systematiskt flytta upp spelare i äldre åldersgrupper. Däremot är det en rolig stimulans för spelarna att lära känna klubbkompisar i äldre lag och att känna på en svårare spelnivå eller träna mer. Klubben ser de sociala värdena som de viktiga i detta sammanhang. I junioråldern är våra åldersgrupper sammanslagna samarbeta för att vi skall kunna behålla en bra och bred verksamhet. Därför är mycket vunnet om spelarna redan från unga år känner varandra väl. åldersintegrering bör initialt baseras på ett rullande schema för ett ganska brett urval av spelare, företrädesvis på träning men även ibland på match vid lämpliga tillfällen. Det exakta utseendet på samarbetet beror i hög grad på förutsättningarna i respektive åldersgrupp. Det får aldrig uppstå ”dragkamp” om enskilda spelare i syfte att maximera lagstyrka i två åldersklasser. Först efter 15 års ålder tar sig ål- dersintegreringen mer systematiska former. Se avsnittet Riktlinjer för åldersintegrering nedan.

 • Cupstege. Det är viktigt att läger och sommarcuper används till att bygga sociala band. Planera säsongen tillsammans med pojk-/flicklag och åldersgrupper över och under. Läger och cupspel kan med fördel förläggas inom Sveriges gränser eller de nordiska länderna. Längre resor vill vi att lagen väntar med. Så här ser det ut: 13 år tillsammans med flickor/pojkar 12 år: Sverige (exempelvis Eskilscupen) eller Danmark (exempelvis Dana cup No 1 i Fredrikshamn, Tivoli cup nära Köpenhamn). 14-15 år: Tillsammans med flickor/pojkar i åldersgrupperna till Danmark (Dana cup i Hjörring), läger i Holland. 16-18 år: cup eller läger i Sydeuropa. Lagen bekostar själva sina resor. Tänk på att våra spelare kommer från hem med mycket olika ekonomiska förutsättningar – lägg ribban så att ingen behöver känna sig utanför.

 • Spelsystem och speluppbyggnad. En av de roligaste sidorna av fotboll är taktiken. I 9 mot 9 och 11 mot 11 spelet handlar fotbollstaktiken dessa åldrar mest om att sprida ut spelarna över planen så att man får balans i försvarsspelet och lagom spelavstånd i anfallsspelet. Det gäller att skapa begripliga målbilder för hur spelet skall byggas – se SvFF:s Lagspelets metoder. Göteborgs Fotbollförbund har arbetat fram ett stöd för den taktiska utbildningen via metodiken i Spelarlyftet. I GFF:s utbildningsmatris rekommenderar att man startar med ett individuellt präglat 4-3-3 system som stegvis utvecklas till ett kollektivt präglat 4-4-2 spel i de äldre åldrarna (se nedan en kortfattad summering under respektive ålder, samt utförligare i Göteborgs Fotbollförbunds utbildningsplan för spelarlyftet). Tänk på att stimulera kreativitet och problemlösning så överdriv inte systemtänkandet. Mönstren växer fram av sig själv när spelarna förstår situationens möjligheter. Arbeta med den grundläggande spelförståelsen, tryggheten med bollen och de allmänna begreppen kring speluppbyggnad, anfalls- och försvarsspel (spelbredd, spelavstånd, speldjup, passningsskugga, försvarssida, markering, press, täckning, understöd).

Regler

 • Cupspel ska bygga bredd. Sommarcuperna ska främst vara tillfällen där social samhörighet och solidaritet sätts i fokus; de är inte ett tillfälle att visa upp åldersgruppens representationslag. åk tillsammans med andra Azalealag, låt så många som möjligt vara med. även attraktiva sommarcuper (till exempel Gothia cup och Dana cup) ska användas till att ”bygga bredd”. Tänk på att man kan anmäla stora trupper och att spelarna då får turas om att spela matcherna. Undvik helst att ha ”träningsnärvaro” som antagningskriterium.
 • Representationslag. Strikta representationslag med maximerad spelstyrka får tas ut vid två tillfällen: futsal-DM och DM. Vid dessa tillfällen anmäls bara ett lag till cupen; Azalea ställer aldrig upp med första- och andralag i cuper.

 • Alltid rättvis speltid. Matchcoachen skall alltid sträva efter att alla uttagna spelare får lika speltid. Spelare som rör sig mellan åldersgrupper kan dock få mindre speltid i ett inledande skede. Vi accepterar exempelvis att spelare får göra ett kortare inhopp för att känna på tempot i en äldre årskull. I förekommande fall måste spelaren få förutsättningarna klara före match.

 • Enhetlig klubbklädsel på match och cup. Azaleadräkt gäller alltid när man representerar klubben, såväl bland spelare som bland ledare. Detta är en överenskommelse med våra sponsorer som alla i klubben måste följa.

 • Alltid fair play. Ledare och spelare i Azalea BK skall alltid vara prestigelösa och hålla huvudet kallt – även vid felaktiga domslut och vid hetsiga situationer ute på plan. Goda relationer med domare och motståndare skall vara vårt signum.

 • Ingen alkohol, ingen rökning. Gör klart för tonåringarna att alkohol och rökning inte hör samman med idrott. Det är givetvis helt oacceptabelt för Azalealedare och -föräldrar att i klubbsammanhang uppträda påverkade av alkohol eller andra droger.

Uppdaterad: 27 DEC 2018 12:30 Skribent: Azalea BK
E-post: This is a mailto link

Klubbmärke 2020

Gå till Tränarmanualen

Länk till föräldramanualen

Länk till utbildning

 

 

 

 

Folksam - Spelklar

 

Ring 020-44 11 11

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners:

v48_BF_digitalt_380x380.jpg