Hoppa till sidans innehåll

NIVÅ 2 - Lära sig spelet 10-12 år


Steg 5 (10 år) | Steg 6 (11 år) | Steg 7 (12 år)

Resan med Azalea

Fotbollsglädje och kunnande utvecklas med spelorienterad träning (deliberate play) där spelets styrs genom övningsuppläget, men där spelarna tvingas att fatta egna beslut. Använd vägledande frågor som teknik för att uppmuntra spelarna att tänka själva (guided discovery). Nu skall barnen lära sig fotbollens grunder via spelformerna 7- och 9- manna för att få verktygen till det stora 11-mannaspelet.

Vi fortsätter att betona glädje och de sociala dimensionerna i verksamheten. Målet är att få med sig så stora åldersgrupper som möjligt, en stor harmonisk och träningsvillig spelartrupp som tycker att det är roligt att spela fotboll. Kamratskap och grupptillhörighet är våra viktigaste metoder för att skapa ett långsiktigt intresse för fotboll och Azalea BK. Skillnaden nu är att vi långsamt bygger ut den åldershomogena gruppen. Kontakterna mellan flickor och pojkar och mellan årskullarna över och under blir fler.

Under 7-mannaåren erbjuds träning utomhus två gånger i veckan på 9-mannaplanen vid Karl Johans Torg. Det första 9-mannaåret tränar man 2 gånger i veckan på Karl Johans Torg och 1 gång på Majvallen.

Lagen deltar i seriespel, men fortfarande räknas inga tabeller eller resultat. Hemmamatcherna i 7-manna spelas främst på Hedens 7-mannaplaner. 9-mannalagen spelar hemmamatcher ibland på Majvallen och ibland på Heden. Alltid jämna lag och lika speltid!

De pojk-årgångar som är uppdelade i olika träningsgrupper ska börja sammanföra grupperna; sammanslagningen skall vara klar på hösten barnen fyller 11 år. Tänk på att även föräldragrupperna behöver tid att lära känna varandra. Kontaktföräldrarna blir viktiga. Under dessa år skall åldersgruppen också ha etablerat god kontakt med äldre och yngre grupper genom gemensamma aktiviteter. Likaså skall kontakterna mellan tjej- och killgrupperna nu bli täta.

Att åka på läger är alltid spännande och motiverande. Vi rekommenderar lagen yngre än 12 att spela flera lokala cuper under säsongen, några utomhus och någon inomhus. Åldersgrupperna 10-12 arrangerar också vid ett par tillfällen om året interncuper, med korvgrill och matcher med mixade lag.

Året man fyller tolv år åker man på en gemensam cup tillsammans med de andra 9- mannalagen (flickor/pojkar 12-13 år). Det är också ett bra sätt att svetsa samman laget och skapa klubbkänsla. Vi rekommenderar Eskilscupen i Helsingborg som är en bra och välorganiserad cup där alla lag spelar många matcher.

Sommarens roligaste veckor är fortfarande Azaleas sommarfotbollsskola som fortsätter till och med året man fyller 12 år. De äldsta grupperna håller till uppe på Karl Johans Torg.

Andra lördagen i november är det prisutdelning i klubbhuset

Viktigt att betona

Önskvärt är att spelövningarna liknar matchsituationer. Utgå därför från Sv.FF:s tematräningar. Hitta på kluriga regler i spelet som tvingar fram tankeverksamhet och som ger en bild av det stora spelet. Spelarna skall få en tydlig bild av sammanhanget och lockas att tänka ut egna lösningar på de utmaningar de ställs inför. Det ligger på ledarens lott att inspirera barnen genom att ställa frågor och leda upptäcktsfärden. Det gäller att visa tålamod om inte spelarna lyckas. Man måste få misslyckas och våga pröva igen om man skall kunna dra egna slutsatser.

Ledarutbildning

Senast det året spelarna fyller 11 år påbörjas Tränarutbildning B Ungdom. Vi ger utbildningen i samarbete med föreningar i västra Göteborg. Förbundet arrangerar workshops i spelformerna 7- och 9-manna. Under utbildningsveckan i november skall all träning ligga nere och utbildning prioriteras.

Riktlinjer

 • Alla får vara med. Azalea BK är även i dessa åldrar en klubb öppen för alla! Vi skall ta emot nybörjare långt upp i tonåren. Är träningsgruppen full får vi dock be nya spelare att återkomma. Viktigt att betona de vana spelarnas ansvar för nykomlingar. Tillsammans blir vi starka - på sikt!
 • Kunnigt ledarskap. Ledarna skall vara utbildade, följer upplägget SvFF:s spelarutbildningsplan och alltid komma väl förberedda till träning. Ta hjälp av spelformsansvarig ledare och var lyhörda för råd från andra tränare i Azalea BK. Viktigt att alla i ledarteamet går på workshops om den aktuella spelformen.
 • Ett långsiktigt utbildningsperspektiv. Ledarna ska nu introducera långsiktigt tänkande och sätta konkreta utvecklingsmål för individens och lagets kunnande. Arbeta med målbilder spelarna förstår.
 •  Se prestationen. Spelarnas självkänsla skall komma från den ökade förmågan lära sig behärska spelet, steg för steg. Försök se bortom vinsten och förlusten i den enskilda matchen. Fokus på prestation: Vad gjorde vi bra? Vad kunde vi göra bättre? Beröm alltid ansträngning! Visa alltid att du vet att alla kommer att bli duktiga!

 •  Uppmuntra flit. Hög träningsnärvaro skall naturligtvis uppmuntras. Det är viktigt att spelare sköter sig på träningen och inför match. Som ledare gäller det att sända ut tydliga signaler, men ha förståelse för att alla barn inte har samma förutsättningar. Var generös och ställ de krav det enskilda barnet klarar av. Lyssna och läs av. Behandla alla olika. Straffa inte ut de som vill, men av olika anledningar inte kan.

 •  Speluppbyggnad. För att göra övergången till 11-manna fotboll begriplig skall alla lag bygga sitt spel som Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar i utbildningsmatrisen och jobba mot våra målbilder (se lathund spelarutbildningen).

 •  Integrering med andra åldersgrupper. Vi bygger de sociala banden mellan åldersgrupperna genom gemensamma aktiviteter. Om intresse och förutsättningar finns skall yngre spelare vid enstaka tillfällen erbjudas att träna med äldre lag. Det äldre laget skall ha mentorer utsedda och jobba med att skapa en välkomnande attityd bland spelarna. Åldersintegrering skall baseras på ett rullande schema för ett brett urval av spelare, företrädesvis på träning eller när den äldre åldersgruppen har behov av lån vid enstaka match eller cuptillfällen. Det får aldrig uppstå dragkamp om enskilda spelare i syfte att maximera lagstyrka i två åldersklasser. Före 16 års ålder skall den egna åldersklassens verksamhet alltid prioriteras, se separata riktlinjer för åldersintegration. Ur klubbens perspektiv är syftet med åldersgruppintegration i tidiga åldrar i huvudsak att stärka banden mellan åldersgrupperna och på så vis stärka klubbkänslan. Principen för åldersintegrering är enkel: pröva på att träna i yngre åldrar, hitta fastare former under 11- mannaåren, för att i junioråldern ha helt åldersintegrerade trupper både i träning och i matchspel.

 •  Vila. Varje lag bör vila tre veckor från fotboll efter avslutad vår- och höstsäsong.

 •  Viktigt om förberedande fysträning och snabbhetsträning. Snabbhetsträning och allsidig koordinations- och styrkegymnastik är viktig och mycket effektiv träning i åldrarna före puberteten. Man talar ibland om ett ”snabbhetsfönster” under åren 10-14. Vi kan bättra på varje spelares förutsättningar för explosivitet och snabbhet genom att stimulera muskulaturen med rätt typ av träning i dessa åldrar. Kort sprint med mycket vila (stafetter), lekfull reaktionsträning och kul hopptävlingar (exempelvis mångsteg, enbenshopp, upphopp, grodhopp) lägger grunden till explosiv snabbhet/styrka och är dessutom skadeförebyggande. Se träningstips i avsnittet ”Snabbhet och styrka” nedan. Däremot är inte intervallträning och skogslöpning meningsfull träning för en ungdomsspelare i fotboll. Barn och ungdomar under 16 år behöver överhuvudtaget inte konditionsträning utöver den uthållighet man får av fotbollsträning. Det finns tre goda skäl: För det första är det klarlagt att man före puberteten bara marginellt kan öka syreupptagningsförmågan genom konditionsträning – man slösar sin tid med ineffektiv träning i en ålder när man i stället är som bäst på att tillgodogöra sig teknik, koordination och spänstträning. För det andra motverkar uthållighetsträning ”snabbhetsfönstret” genom att den snarast stimulerar tillväxten av långsamma muskler (förutom att den tar tid från den helt grundläggande koordinations-, spänst- och teknikträningen). För det tredje, den typ av uthållighet och arbetsförmåga en fotbollsspelare behöver med växelvis explosiv löpning/kvicka vändningar och lugn jogging/gång (vilket kallas intermittent arbete) tränas allra bäst upp med smålagsspel. Undersökningar visar entydigt att för unga fotbollspelare är även lågintensivt spel bättre än traditionell konditionsträning utan boll – fotboll är helt enkelt jobbigare än vad man som åskådare tror.

Regler

 •  Rättvis speltid. Alla som är uttagna till allmänt match- eller cupspel skall ges rättvis speltid. Alla uttagna spelare skall i möjligaste mån spela lika mycket.

 •  En trupp med flera lag. Hela åldersgruppen ska se sig själva som en enhet som spelar fotboll tillsammans. Permanenta uppställningar med tidigt utvecklade spelare (”toppade lag”) får inte förekomma i denna ålder. Ge utmaningar på ”högre nivå” genom spel då och då i äldre lag.

 •  Alltid jämna lag i seriespel. Åldersgruppens spelare ska fördelas så att truppens lag blir så jämnstarka som möjligt. Till och med 12 års ålder gäller så kallad föreningsstyrka som grundprincip i Göteborgs fotbollförbunds serier. Det innebär anmälning till den serienivå som representerar ett genomsnitt av truppens förmåga och kunskap.

 •  Regel för undantag. Enligt förbundets bestämmelser finns ett litet utrymme för ”flexibilitet” när det gäller principen om föreningsstyrka: Vi kan acceptera att åldersgruppen vid enstaka matcher spelar sina lag på olika spelnivåer, exempelvis om gruppen fått in mycket nybörjare. Då kan man vid enskilda tillfällen komma överens med motståndarna om att man ställer upp med ett lag med ett större inslag av nybörjare. Olika spelnivå vid ett enstaka tillfälle innebär absolut inte att gruppen tillåts att splittras i permanent nivåseparerade uppställningar. Det får inte finnas en fast indelning i ett första- och ett andralag. Alla spelare ska blandas under säsongen och målet är att barnen ska känna gemenskap i hela truppen. Nivågruppering tenderar att förstärka skillnader istället för att minska dem. Dessutom skapas ett kluvet motivationsklimat som splittrar gruppen och på sikt hotar hela verksamheten.

 •  Alltid jämna lag till cuper – utan undantag. Vid cupspel gäller alltid principen om föreningsstyrka. Är två eller flera lag anmälda till cupspel skall dessa lag vara jämnstarka. Vid anmälning till cuper skall så många lag som truppen tillåter anmälas, alltså inte någon form av toppning av enstaka lag. Uttagning skall göras utifrån en mycket generöst räknad träningsnärvaro. Alla spelare som tränar regelbundet i fotboll (inklusive motsvarande aktivitet i annan idrott utanför säsong) skall få spela flertalet cuper (närvaro runt 50 procent är en rimlig nivå). Attraktiva sommar-cuper (till exempel Gothia och Dana) används till att uppmuntra och motivera. Laguttagning till dessa större och populära cuper, där lagantalet är begränsat, får baseras på träningsnärvaro under den gångna säsongen, med hänsyn taget till aktivitet i andra idrotter. Bättre är dock att anmäla en stor trupp och låta alla stå över en match, än att stänga någon ute.

 •  Aldrig nivågruppering på träning. Jobba med jämna och balanserade grupper och med individanpassade instruktioner. Variera gruppsammansättningen och skapa på så vis varierade utmaningar för alla spelare beroende av med- och motspelare för stunden. Alla blandningar är lärorika. Kom ihåg att det är viktigare för lagets långsiktiga utveckling att jämna ut de skillnader som har med mognad och vana att göra, istället för att befästa dem i strikta hierarkier! Under träning tillåts bara en lös nivåindelning om det finns särskilda behov, men bara under delar av ett träningspass. Indelningen får aldrig vara permanent och fixerad över tid. Ledare vara tydliga med att värdera spelarna lika och lägga sitt fokus där stödet behövs mest.

 •  Alla träningar är öppna för alla. Inga specialträningar för utvalda spelare. Ju fler som har intresse av att träna desto bättre.

 •  Alltid spel i rätt åldersklass, alltid rätt spelform. Hela åldershomogena lag tillåts inte att spela i en åldersklass högre än den man tillhör, vare sig i seriespel eller i cup. Däremot är åldersblandade lag cupspel lag ett bra medel att bygga samarbete på!

 •  11-mannaspel i rätt ålder. 11-mannaspelet skall inte forceras fram i förtid. För de allra flesta är det lagom att börja spela 11-mannafotboll vid just den ålder Svenska fotbollförbundet rekommenderar, nämligen vid 14 års ålder. Låt barnen längta. På hösten året innan man börjar spela 11-manna finns många möjligheter till träningsmatcher, använd dessa till att pröva på 11-mannaspelet. Använd även möjligheterna som finns för samarbete med årskullen över.

 •  Azaleas cupstege. 10 år: Lokala endagscuper och läger i närmiljön (till exempel på hemmaplan eller på öarna). 11 år: Lokala cuper, läger lite utanför stan (2-3 övernattningar). 12 år: Lokala cuper och läger/sommarcuper i Sverige tillsammans med övriga 9-manna lag (till exempel Eskilscupen Kalles Kaviar cup, Färgelanda cup, Oddebollen). Åk flickor och pojkar tillsammans. Enskild spelare deltar i maximalt 6-8 cuper/år.

 •  Enhetlig klubbklädsel på match och cup. Azaleadräkt gäller alltid när man representerar klubben, såväl bland spelare som bland ledare. Detta är en överenskommelse med våra sponsorer som alla i klubben måste följa.

Uppdaterad: 27 DEC 2018 12:37 Skribent: Azalea BK
E-post: This is a mailto link

Klubbmärke 2020

Gå till Tränarmanualen

Länk till föräldramanualen

Länk till utbildning

 

 

 

 

Folksam - Spelklar

 

Ring 020-44 11 11

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners:

v48_BF_digitalt_380x380.jpg