Hoppa till sidans innehåll

NIVÅ 1 - Fotbollsglädje 6-9 år


Steg 1 (6 år) | Steg2 (7 år) | Steg 3 (8 år) | Steg 4 (9 år)

Resan med Azalea

De första åren skall präglas av lekfullhet i precis alla lägen. Vi bygger styrkan i grupperna genom fotbollsglädje och stark betoning av på kamratskap. Vi tränar en gång i veckan på Lilla Majvallen (Karl Johanstorget). Under inomhussäsongen tränar vi i mån av plats i gymnastiksalar på skolorna i området. Träningarna skall vara något ledare och barn längtar till och skall präglas av spel- och lekglädje. Vi betonar smålagsspel på mycket små ytor och lekfull motorisk träning - det finns inget roligare än att spela fotboll! Teknikträningen fokuserar på individuella färdigheter – bollkontroll och kroppskontroll. Syftet med verksamheten är att skapa lust och längtan till fotboll och att vara med i Azalea BK.

Det är roligt att spela match. För 6-, 7- och 8-åringar anordnas sammandrag några gånger på våren respektive hösten. 7-åringar spelar 3 mot 3 spel och 8-åringar 5 mot 5 spel Lokala klubbar står för arrangemanget. Föräldragrupperna i respektive lag anordnar ett sammandrag 3 mot 3 och ett 5 mot 5 på våren och ett på hösten med stöd av klubben. Sammandragen är en riktig familjefest som blir en kul och positiv första erfarenhet av matchspel och ett bra tillfälle för föräldragruppen att fördjupa sitt engagemang.

9-åringar spelar 5 mot 5 i serie- eller poolspel. Det är en match i veckan på en fast speldag. Hemmamatcherna spelas på Lilla Majvallen (Karl Johanstorget). Inga resultat räknas och det finns inga tabeller.

Ett stort äventyr för barnen är Azaleas egen sommarfotbollsskola första och sista veckan på sommarlovet. Fotbollsskolan är ett mycket uppskattat dagläger på Majvallen där föreningens äldre ungdomar är ledare och förebilder.
För att stärka klubbkänslan anordnar lagen med hjälp av föreningen en cup på Majvallen för barn som är 8- 9 år. Man spelar matcher och för ihop grupperna med roliga aktiviteter. Andra lördagen i oktober arrangeras Azalea Cup.
I slutet av november är det gemensam prisutdelning i klubbhuset. Alla barn får medalj.

Viktigt att tänka på

Glöm aldrig bort att fotboll är världens roligaste idrott. Krångla inte till det! Organisera inte sönder barnens spel. Bygg positiv energi genom lek och kamratskap. Undvik alla former av köbildning, dela istället upp gruppen på flera stationer med olika eller samma övningar. Aktivera föräldragruppen om inte tränarna räcker till. Viktigast är att alla barn i gruppen lär sig kontrollera bollen och vågar göra någonting med den. Uppmuntra försöken till passningsspel, men fokusera inte på det. Alla sammankomster (träning och matcher) börjas och avslutas med kort samling.

Spelar- och ledarrekrytering

För 6-åringar, barn som börjar förskoleklass under året, anordnar klubben aktiviteten Fotbollslek som börjar andra söndagen i september. Fotbollsleken är en prova på verksamhet, alla barn i upptagningsområdet är välkomna. Azalea BK följer rekommendationerna i Föreningslyftets Börja rätt manual. Aktiviteterna håller på oktober ut och föräldrar rekryteras in i verksamheten kontinuerligt och tar så småningom om över ansvaret för gruppen. De fyra funktionerna Lagansvarig, Tränare, Kontaktförälder samt Tränarassistenter (dvs. alla övriga i föräldragruppen) skall vara på plats när fotbollsleken avslutas i oktober. De nya ledarna för ett föräldra/informationsmöte där klubben presenterar verksamhetens idéer och rutiner. Klubben anordnar regelbundet utbildningsträffar för nya tränare och lagledare.

De nya ledare får därefter Azaleas ”ledarkit” med träningsmaterial, nycklar, tränarmanual, T-shirt och träningsoverall.

Obligatoriska utbildningar

Ledarna går Grundutbildning för tränare som är en generell idrottsledarutbildning. Fotbollens utbildningsstege Tränarutbildning C påbörjas hösten när barnen fyller 7 år eller våren när barnen fyller 8 år. Azalea BK har behöriga handledare som håller i Svenska Fotbollförbundets tränarutbildningar och workshops för spelformerna 3 mot 3 och 5 mot 5. Varje år har Azalea BK en utbildningsvecka på GFF-gården där vi kör utbildningar och bjuder in externa föreläsare. Då ställs all träning in och tränarna kan tänka på sin fortbildning i lugn och ro.

Riktlinjer

 • Lusten att lära i centrum. Tvivla aldrig, det kommer i olika takt, men alla barn kommer lära sig spela fotboll! Klubbens stora mål är att fördjupa fotbollsintresset och göra idrotten till en positiv kraft för alla våra ungdomar. Varje enskild spelare – oavsett förutsättningar – skall se möjligheten att utveckla sitt kunnande. Ledarens ansvar ligger till stor del i att se varje individ och skapa gemenskap i gruppen. Kom ihåg att det är barnen som tävlar tillsammans och inte du som vuxen.
 • Lekfull träning – med tydlig struktur som spelarna känner igen. Organisera inte sönder själva spelet, men ge trygga ramar. Använd gärna inslag från andra idrotter. Våga vara kreativ. Testa och pröva de roliga idéer som dyker upp. Ta hjälp av tränarkollegor i Azalea BK och lekkompetens i föräldragruppen.
 • Ha tålamod och fasta rutiner! Skapa trygg gemenskap. Barnen blir inte uttråkade av fasta rutiner; de gillar det bekanta när så mycket annat med fotbollen är nytt. Att känna igen och att kunna ger trygghet.
 • Var lyhörd. Tänk på att smålagsspel är jobbigt och konditionskrävande. Se till att barnen får ordentliga drickapauser och tid för återhämtning.
 • Låt inlärningen ta tid. Låt barnen upptäcka spelet själva. Smålagsspel är bäst. Styrda spelövningar/lekar kan vara kul. Är övningen du vill testa avancerad? Visa, låt gruppen pröva, visa igen. Funkar den inte så vänta med den och prova igen om en månad, eller om två år.
 • Uppmuntra och utveckla. Beröm ansträngningen! Säg: vad bra du jobbat/tränat/lärt! Inte: Vad duktig du är! På samma vis: Betona prestation, inte resultat! Spelarnas självkänsla får inte vara beroende av att vinna eller förlora. Uppmana barnen att själva fundera: Vad gjorde jag gjorde jag bra i matchen och vad göra kan göra bättre (oavsett om laget vann eller ej).
 • Det kommer nya matcher. Gläds åt segrar och lär av förluster. Speciellt i de yngre åldrarna får ledare vara beredda att hantera starka känslor (som snart är överspelade). Azaleaspelare ska alltid tacka för matchen, och alltid göra det med respekt för motståndarnas känslor. Det är lika viktigt att vara en god vinnare som en god förlorare.
 • Mental träning. Att drömma är en del av idrottandet. Uppmuntra barnen att ofta tänka på och minnas lyckade prestationer, exempelvis fina skott eller passningar – låt känslan sätta sig i kroppen!
 • Intresset – den stora talangen. Undvik att utse ”supertalanger”. Avgörande för framgång är inte den fysiska mognaden i barnaåren utan ett långsiktigt intresse av att utveckla sitt kunnande. Resan till seniornivån är otroligt lång. Viktigare att ha roligt på vägen än att stressa fram resultat. Tips: Lås inte fast barnen i fixerade roller. Utse dribbelkungen eller -drottningen som kan ösa in mål på egen hand till ”spelfördelare” i en lite mer tillbakadragen liberoposition (fri backroll) och uppmuntra andra sidor i spelet så hjälper ni både spelaren och laget att utvecklas.
 • Låt spelarna fatta besluten ute på plan. Ställ frågorna snarare än servera svaren. Ledaren skall överhuvudtaget inte bedriva coachning under match. ”Fjärrstyrningen” hämmar spelarnas egen kreativitet och problemlösande förmåga. Instruktioner (gärna i form av frågor) ges mer effektivt i halvtid eller efter matchen. Konstruktiva tips tar man på träning eller mellan matcherna när det är cup.
 • Tillsammans blir vi starka. Klubbkänslan skall främjas genom gemensamma aktiviteter mellan Majorna- och Linnégrupper, mellan åldersgrupper och mellan pojk- och flicksidan. Interna mixade turneringar med pojkar och flickor tillsammans är en trevlig umgängesform som vi har roliga erfarenheter av i Azalea.
 • Vila. Varje trupp bör vila tre veckor från fotboll efter avslutad vår- och höstsäsong. Uppmuntra barnen att prova andra aktiviteter. Uppmuntra barnen att spela spontant.

Regler

 • Azalea BK är en klubb öppen för alla! Vi tar emot nybörjare långt upp i tonåren. Kravet vi ställer är att spelaren betalar sin medlemsavgift och ställer upp på de regler som finns i gruppen. Vi har inga krav på att man skall ha en viss kunskapsnivå för att vara med. Är träningsgruppen fylld eller om gruppen har ledarbrist får vi be nya spelare att återkomma. Kom dock ihåg att problemet för de flesta ungdomslag i fotboll inte är för många spelare utan för få! Varje spelare som vill spela med Azalea BK är en guldklimp värd att vårda ömt!
 • Rättvis speltid. I träningsmatcher i åldrarna 6-9 år är speltiden lika för alla i laget oavsett träningsnärvaro. Från nio år års ålder kan laguttagningarna i något högre grad kopplas till träningsnärvaro och intresse, men var alltid mycket generös i bedömningarna. Tänk på att inte straffa dem som dubbelidrottar eller kommer från hem med svag föräldrauppbackning. Speltiden för de uttagna spelarna skall i möjligaste mån vara lika. Det gäller alla åldrar.
 • Alla spelar med alla. Under de fyra år som truppen spelar 3 mot 3 och 5 mot 5 får det inte finnas permanenta lagkonstellationer (oavsett motiv som kompisar, kunnande eller annat). Lagen skall formeras så att alla får spela tillsammans och därmed möjlighet att lära känna varandra. Målet är en harmonisk trupp med go’ stämning.
 • Ingen nivågruppering eller nivåindelning. Det är inte tillåtet att på träning dela in gruppen efter spelstyrka. Använd i stället dynamisk gruppindelning med olika kriterier att dela in gruppen slumpmässigt. Då får du grupper och lagindelningar där alla får spela med alla över tid och där grupperingarna har olika spelstyrka utifrån slumpen. Undantag: Om det kommer nybörjare in i gruppen som verkligen behöver komma ikapp med bollkontroll och lära sig övningar. Uppdelningen skall då endast vara tillfällig och bara under en begränsad del av passet. I matchspel lotsas nybörjarna in så snart som möjligt.
 • Alla lag spelar i rätt åldersklass och rätt spelform. Det är inte tillåtet att lyfta upp åldershomogena lag i seriespel för äldre årgångar. Exempelvis är det inte tillåtet för ett lag som spelar sista året i 5 mot 5 att spela i en 7 mot 7 serie för ett år äldre. Låt barnen längta efter nästa stadium och utveckla teknik och passningsspel i 5 mot 5 spelet under tiden.
 • Alla tränar i sin egen åldersgrupp. Grundprincipen är att man tränar och spelar i huvudsak i sin egen åldersgrupp till och med 15 års ålder. Undantag kan endast göras av starka sociala skäl; ur ett utbildningsperspektiv finns det inte några direkta fördelar men i regel en hel del nackdelar med att permanent spela med äldre åldersgrupper före junioråldern. Spelglädjen utvecklas bäst tillsammans med kompisar. Teknik och speluppfattning utvecklas bäst i en trygg miljö där spelaren kan ta ett stort ansvar. Däremot uppmuntrar vi kontakten mellan åldersgrupperna. Det är viktigt med gemensamma träningar och aktiviteter där barnen lär känna andra åldersgrupper än den egna. Det är också viktigt att det äldre lär sig ta ansvar och ta hand om de yngre. Ha en plan redo. Utse mentorer och uppmuntra alla i laget att ha en välkomnande attityd.
 • Enhetlig klubbklädsel gäller alltid när man representerar klubben, såväl för spelare som för ledare. Detta är en överenskommelse med våra sponsorer som gäller alla i klubben.
 • Alltid bra uppförande. Alla ledare i klubben skall verka för goda och prestigelösa relationer med andra föreningar, domare och motståndarlagens ledare och spelare. Ledaren skall alltid föregå med gott exempel. Några enkla tumregler gäller: I. Instruktioner till spelare under match sköts av ledaren och ska alltid fokusera på det positiva och främst ske när spelaren är utbytt. II. Ledaren ska aldrig fälla negativa omdömen om den aktuelle domaren. Fokusera på de saker ni kan påverka: ett lag lär sig av sina egna misstag och inte av domarens. Det heller aldrig domarens fel att ett lag förlorar. (Det är ingen poäng att diskutera domslut, men vill man göra det skall detta göras sakligt efter avslutad match och aldrig då barnen/ungdomarna är närvarande.) III. Ledaren ska aldrig fälla negativa omdömen eller ge kritik till motståndarlagets representanter. Några förflugna ord i stridens hetta kan bygga upp en dålig stämning mellan lag åratal framåt. Ett dåligt rykte drabbar hela klubben. Var diplomat i alla lägen! IV. Ledaren ska se till att alla spelarna tackar domare och motståndare för matchen på ett respektfullt sätt.
 • Klacken. Ledaren har också ansvaret att få föräldrar att iaktta en respektfull relation till andra föreningars ledare, spelare och föräldrar; se Föräldramanualen. Ledaren skall i samarbete med kontaktföräldrarna också hålla föräldragruppen informerad om vad gruppen tränar på och lagets målsättning med matchen. En kunnig publik är en fröjd!
Uppdaterad: 27 DEC 2018 12:37 Skribent: Azalea BK
E-post: This is a mailto link

Klubbmärke 2020

Gå till Tränarmanualen

Länk till föräldramanualen

Länk till utbildning

 

 

 

 

Folksam - Spelklar

 

Ring 020-44 11 11

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners:

v48_BF_digitalt_380x380.jpg