Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund


Inledning

Azalea BK:s övergripande mål är att så många barn och ungdomar som möjligt skall vilja spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt. Azaleas riktlinjer är vår vägvisare för att vi skall nå detta mål.
Azalea BK vill dessutom vara en tydlig motbild mot de krafter i ungdomsfotbollen som strävar efter att välja ut de starka och sortera bort de svaga. Vi vill fokusera på laganda och kamratskap. Vi tror på att en långsiktig och metodisk fotbollsutbildning, med glädje och gemenskap i fokus, leder längre än hets och konkurrenstänkande.
Här presenterar vi några av de tankegångar som ligger bakom våra riktlinjer. Välkomna att ta del av hur vi har tänkt!

Resans början: Föräldrarna

Azalea BK är en fotbollsklubb för barn och ungdomar och deras föräldrar. Utan föräldrarnas engagemang, ingen klubb. Så enkelt är det. Azalea BK är en helt igenom ideell förening. Alla som bär upp verksamheten i Azalea, från styrelse till lagansvariga, tränare och kontaktföräldrar, är människor som genom sitt engagemang för sina barn och för sina barns lagkompisar vuxit in i verksamheten. Därför är det viktigt att alla föräldrar med barn i Azalea från början förstår att deras närvaro och insatser inte bara är välkomna utan faktiskt helt nödvändiga! Från klubbens sida är det viktigt att det finns en tydlig bild av verksamheten och de uppgifter som behöver göras. Då blir det roligt, lockande och enkelt att göra en insats. Där har vi startpunkten.

Vår vägvisare: Kamratskap och lusten att lära

När barn börjar spela fotboll är fotboll en lek bland många andra. Den lekfulla glädjen och gemenskapen med kompisarna är själva förutsättningen för att vilja delta. Vi tar fasta på det. Det är de sociala nätverken i och kring ett lag som är den allra viktigaste faktorn för att barn och ungdomar skall vilja satsa långsiktigt på idrott. Bortom bollglädje och drömmar om triumfer ute på fotbollsplan är det kompisarna som får en spelare att gå till träningen även då det tar emot.
Vår idé om ungdomsfotboll tar därmed sin början i en social dimension där barnens egna drivkrafter får styra. Ur lek och kamratskap vill vi locka fram ett långsiktigt engagemang för fotbollen. Vår grundläggande ledstjärna är därför kamratskap och laganda i ordets rätta bemärkelse.
Därför är det alltid viktigare att få alla spelare att känna sig delaktiga och värdefulla än att vinna enskilda matcher. Toppning i syfte att vinna, där några spelare ställs åt sidan för ”lagets bästa”, bryter ned förutsättningarna för en långsiktig framgång för laget. Vår erfarenhet visar att favorisering av de för stunden starka leder till att spelartrupperna tunnas ut. Först slutar de bortvalda och sedan också spelarna i det toppade laget.
Hos oss är därför ingen spelare för bra för sitt lag och ingen spelare för dålig. Någon i laget måste kanske slita som två, någon annan måste överträffa sig själv, alla kan bidra med något! Ett fotbollslag är inte som en orkester där alla medlemmar helst skall befinna sig på samma nivå för att fungera. I lagspelet fotboll kan det till och med vara en pedagogisk fördel om spelarna inte befinner sig på exakt samma kunskapsnivå – fotboll är ett lagspel där en väsentlig dimension handlar om problemlösning: Våra spelare skall lära sig att utnyttja lagets starka sidor och att kompensera för lagets brister och tillsammans försöka vinna matchen.
Vår uppgift är att visa på glädjen i att idrotta och att odla intresset hos alla barn trots deras olika förutsättningar. Viljan att träna målmedvetet måste komma från barnen själva och av rätt anledning: lek och kamratskap är myllan ur vilken idrottssatsningen gror. Lusten att lära sig mer blir drivkraften att gå vidare. Varje enskild spelare skall se möjligheten att utveckla sitt kunnande.
Av resonemanget följer: Vår uppgift är inte att välja ut vilka vi tror kan bli elitspelare och sortera bort dem vi finner svaga. Vuxna måste förstå att skilja på segrar för toppade knattelag och den seriösa satsningen som krävs för att hänga med eliten som 18-åring (om det är dit spelarna strävar). I slutändan kan det bara vara ungdomarna själva som kan fatta beslutet om hur hårt de vill satsa, inte vi vuxna. Vi skall bara göra allt för att så många som möjligt fortsätter med fotbollen.

Laganda och klubbgemenskap

Ur våra grundläggande principer följer att vi inte splittrar grupperna, exempelvis genom toppning och systematisk nivågruppering. I de äldre årgångarna arbetar vi däremot med åldersgruppintegrering. Det gör vi dels för att integreringen stärker föreningen och gör att vi kan erbjuda en bra verksamhet även i små årskullar, dels för att kunna erbjuda träningsmiljöer och matchspel med olika sorters utmaningar. Den egna åldersgruppen är den trygga plattformen att utgå ifrån. Genom att ibland låta ambitiösa spelare få spela med äldre – för att möta motståndare på en annan mognadsmässig nivå – hamnar fokuseringen rätt: på lusten att lära sig mer. Den som är stjärna i ett sammanhang är en svag eller medelgod spelare i ett annat, och vice versa. Den enskilde spelaren får på så vis en tydlig signal att se framåt och sätta mål för sin egen utveckling, inte genom lätta segrar i ”toppade” lag utan genom motstånd.
På så vis bildar varje åldersgrupp i Azalea en länk i en kedja som slutar i Göteborgs FF:s seniorlag. En ung ambitiös spelare kan således erbjudas spel hela vägen upp till seniorlaget samtidigt som tryggheten med det gamla kompisgänget finns kvar. Vi visar på värdet av att äldre ungdomar tar hand om de yngre och vi tror att det på så sätt blir ännu roligare att vara med i Azalea BK.

Vår syn på talangutveckling

Vägen till landslaget är lång. Tvärt emot vad många tror går vägen sällan via ”elitsatsande” föreningars barnfotboll. I själva verket visar det sig att föreningar som Azalea BK har mycket goda förutsättningar att fostra talanger. Kontinuitet i en trygg miljö, spel med kompisar, väl utbildade ledare, samt möjligheter att få känna på seniorspel tidigt är vanliga kännetecken på uppväxtmiljöer för dem som verkligen når den yppersta eliten. Azalea BK erbjuder således goda möjligheter även för de mest ambitiösa ungdomarna.
Det råder ingen motsättning mellan att vara en breddklubb och att ge utrymme för mycket ambitiösa och talangfulla spelares utveckling – tvärtom. Vi vänder oss mot är den ack så vanliga föreställningen att unga spelare måste träna ”vinnarskallen” och spela i starka lag för att utvecklas. Föreställningen gör att starka spelare söker sig till ”talanglag”, det vill säga lag som dominerar i kraft av överlägsen sammanlagd spelstyrka. De utvalda spelarna vinner match efter match utan att egentligen behöva anstränga sig. Det är inte bra att alltid tro att man är bäst, ofta utan att ens behöva an-stränga sig Det är också nödvändigt att påpeka: När en spelare i barnfotboll beskrivs som en ”talang” betyder det oftast att spelaren ifråga har en tidig fysisk mognad. Förvånansvärt ofta hänger barns ”stjärnstatus” på vilken sida om nyårsafton man är född. Överhuvudtaget visar erfarenheten att tidig fysisk mognad är en dålig indikator på hur bra spelaren blir som senior. Individuella skillnader i unga år skall därför inte fungera som rangordnings- och uteslutningsmekanismer där bra och dåliga självförtroenden skapas på helt felaktiga grunder.
Det är viktigt att vi ger barnen rätt signal om vad som krävs för att bli bra i fotboll. I grund och botten är det den talangfulle spelarens intresse att lära sig mer som ska stimuleras, inte högmodet. Den som tycker fotboll är otroligt kul, som gärna testar andra idrotter och som tränar bra år efter år blir också bra!
För oss är det viktigt att påpeka: Alla spelare, oavsett mognad och bakgrund, har talanger att utveckla och alla spelare har egenskaper som kan tillföra gruppen kvaliteter. Kraften i Azalea skall komma av att alla får chansen. I vår modell stimuleras alla typer av ”talanger” på samma sätt, genom spännande matcher och kvalificerad träning i en trygg och rolig social miljö. Vi tror att den viktigaste komponenten för en långsiktig utveckling är kompisarna, inte kompisarnas spelstyrka. Vår erfarenhet är att ju fler som lockas att träna mycket och inspirerat desto bättre blir de bästa.
I vår modell blir bredd och topp ömsesidigt beroende. Utmaningen ligger i att få så många som möjligt intresserade av att satsa på idrotten fotboll. Då kommer framgångarna, både för laget och för individen!

Det är färden som är resans mål

Allt idrottande närs av en dröm om att lyckas, en längtan efter stunder av segerglädje och bekräftelse. Många är beredda att offra mycket för drömmen. Men det finns också ett drag av vemod. En vacker dag är satsningen över och resan tar slut. Hur framgångsrik tiden som aktiv fotbollsspelare än var så försvinner drömmen likt en hägring. Kvar finns minnena och erfarenheterna från några av de viktigaste åren i livet. Det är kanske först då, i en tillbakablick, som man vet om satsningen var värd sitt pris.
Bortom alla drömmar handlar idrott i slutändan om att forma den egna identiteten i gemenskapen med andra. Rätt hanterade blir lagets framgång och glädje lika väl som nederlag och besvikelser byggstenar i barnens och ungdomarnas utveckling.
Det är därför viktigt för oss vuxna att förstå att det är själva färden som är resans mål. En fotbollsresa som inte ger en positiv bild av gemenskap, tillit och samarbete kan aldrig vara värd sitt pris. Vi måste i varje steg sträva efter att samtliga av våra spelare faktiskt skall kunna se tillbaka på sin tid som fotbollsspelare med glädje. De skall tänka:


”Jag var med i Azalea BK!”

Uppdaterad: 14 JUN 2017 15:33 Skribent: Azalea BK
E-post: This is a mailto link

Klubbmärke 2020

Gå till Tränarmanualen

Länk till föräldramanualen

Länk till utbildning

 

 

 

 

Folksam - Spelklar

 

Ring 020-44 11 11

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners:

v48_BF_digitalt_380x380.jpg