Hoppa till sidans innehåll

Vara Azaleaförälder


Föräldrar i förening

Föräldrarna är oumbärliga i Azaleas BK. Hela klubbens verksamhet bygger på föräldrars ideella arbete. Utan föräldrar, ingen klubb. Och utan klubb, ingen fotboll (i lag, vill säga). Så enkelt är det.

Det finns många uppgifter att göra. Ingen kan göra allt, alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Just det sistnämnda är vårt minimikrav: Alla föräldrar som har barn i Azalea BK skall hjälpa till med något.

Regelbundna föräldramöten är en viktig del i föreningsbygget. Föräldramötena ska i princip vara obligatoriska; de är nödvändiga för att klubben ska fungera. Här kan verk- samheten presenteras och föräldrar rekryteras till både lagets och klubbens aktiviteter.

Arbetsuppgifter i föreningen

 • Styrelse – beslutande organ med ansvar för kommunikation, medlemshantering, ansökningar, redovisning. Valberedningen utses bland kontaktföräldrar i tolv- och elvaåringarnas lagenheter.
 • Fotbollsutskott – ansvarar för ledar- och spelarutbildning, fotbollsadministration, långsiktigt visionsarbete, samt fotbollsskolan. FU består i regel av erfarna ledare och spelare.
 • Spelformsansvarig – övergripande ansvar för respektive spelform (3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 repektive 11mot 11). Spelformsansvarig ser tillsammans med lagansvariga i respektive åldersgrupp till att spelarutbildningsplan och policy efterlevs, att det finns en årsplanering och att allt står väl till i lagen. Spelformsansvarig rekryteras bland ledare med gedigen erfarenhet av spelformen.
 • Ekonomiskt utskott – ansvarar för sponsorgrupp, anläggning och material samt shop.

Arbetsuppgifter inom varje åldersgrupp

 • Lagansvariga (1-2 personer) − lagets kontaktpersoner gentemot styrelsen, FU och spelformsansvarig. Samordnar allt runt laget, exempelvis information till föräldrar, anmäler tränare till aktuella kurser, ser till att laget är representerat på ledarträffar, inventerar och beställer material och ledarkläder, upprätthåller sjukvårdsväska.
  Tillsammans med spelformsansvarige skall lagansvarige också se till att åldersgruppen följer föreningens spelarutbildningsplan och riktlinjer. Inte minst genom att hålla kontakt med de yngre respektive äldre åldersgruppernas lag för att underlätta åldersintegrering. Lagansvarig skall även tillsammans med tränarna och kontaktföräldrar upprätta en verksamhetsplan för laget varje år.
  Andra uppgifter att delegera: lagets aktiviteter skall läggas in i kalendern på Idrottonline; närvarorapportering, medlemsregister samt att rapportera aktiviteter till SISU.
 • Tränare (en tränare per 5-8 barn och en per 8-10 ungdomar på träning) − håller i och planerar träningar och match. Tar ansvar för egen utveckling genom gå på tränarutbildning som är relevant för lagets ålder. Deltar på de workshops som hålls för tränare i föreningens regi.
 • Kontaktföräldrar (minst 2 personer)− länk mellan tränare och föräldragrupp och ambassadörer för klubbens värderingar. Kontaktföräldrar kallar till lagets föräldramöten, organiserar föräldragruppen, sprider information inom laget. Kontaktföräldrar skall närvara vid den årliga planeringskonferensen och tillsam- mans med lagledare, tränare och spelformsansvarig upprätta en verksamhetsplan för året. Kontaktföräldrarna är tränarnas kommunikationsstöd som kan förklara träningsupplägg och befästa vett och etikett för föräldragruppen vid sidlinjen.
  Kontaktföräldern blir även kallad till kontaktföräldramöten två gånger/år. Där knyts kontakter mellan åldersgrupper för klubbgemensamma aktiviteter. Det är också ett forum för erfarenhetsutbyte kring värdegrund och föreningsutveckling.
  Kontaktföräldrarna hjälper lagansvarige att delegera uppgifter till föräldragruppen både för lagets och klubbgemensamma aktiviteter.
 • Hemsidesansvarig − uppdaterar lagsidan på Idrottonline med information som tränare, lag och föräldrar vill ha ut.
 • Föräldrar/tränarassistenter (alla föräldrar med barn i laget) – alltid redo att ställa upp som chaufförer, konbärare, bollkallar, tränarassistenter och alltid komma på föräldramöten.
Uppdaterad: 09 DEC 2019 14:20 Skribent: Azalea BK
E-post: Adressen Gömd

Klubbmärke 2020

Gå till Tränarmanualen

Länk till föräldramanualen

Länk till utbildning

 

 

 

 

Folksam - Spelklar

 

Ring 020-44 11 11

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners:

v48_BF_digitalt_380x380.jpg