Hoppa till sidans innehåll

Vår fotbollsutbildning - Så funkar det!


Åldrarna 6–9 år | Åldrarna 10–12 år | Åldrarna 13–16 år | Åldrarna 17-19 år

Azaleas fotbollsutbildning består av tolv steg i fyra nivåer. Det sista steget innebär att man tar klivet till junior- och seniorspel med Göteborgs FF, vår samarbetspartner sedan många år.

Utbildningssteg 1-4 tas när barnen är i lågstadieåldern. Då handlar det dels om att genom bollspel och lek få barnen att se sig själva som fotbollsspelare, dels om att forma laget och föräldrastödet runtomkring.

Under mellanstadieåren och steg 5-7 börjar den egentliga fotbollsutbildningen, med lagspelet och individens roll i laget som viktiga teman.

Steg 8-11 tas under högstadieåren och handlar om att utveckla de första stegen mot riktig fotboll och utövandet av ett allt listigare och elegantare lagspel. När ungdomarna når gymnasieåldern tas steg 12 och siktet ställs mot junior- och seniorfotbollen.


Steg 1-4 │ Leka fotboll │ Åldrarna 6–9 år

Barnens spel och träning

Under de första åren i Azalea ligger betoningen på en lekfull allsidig träning. Lek – men med tydlig struktur i träningen. Lekfullhet betyder att man tar barnens fotbollsglädje på allvar. Samtidigt som vi har skoj övar vi barnen på att träna, att lyssna och att se sig själva som fotbollsspelare och som lagkamrater. Förutom bollekar och smålagsspel består träningen av kroppsmotoriska övningar som främjar allmän känsla, timing och bollglädje snarare än specialiserade övningar för fotbollsspel. Lagen deltar första åren i sammandrag spel 3 mot 3 sedan i sammandrag spel 5 mot 5 för 8-åringar och seriespel 5 mot 5 för 9-åringar. Det är matcher men serien är utan poängräkning.

Riktlinjer

De första åren är alltid fulla av entusiasm. Viktigt är att gå försiktigt fram, ibland gäller det att bromsa snarare än gasa. Matcherna är det roligaste och väcker suget efter mer, men under de första åren skall man matcha försiktigt. Barnen skall fortfarande vara hungriga på fotboll när de långt senare skall börja lära sig spela fotboll på ”riktigt”. Vi vill däremot uppmuntra spontanfotboll i alla dess former. I matchspel skall alla vara med, men i slutet av utvecklingsperioden skall budskapet vara tydligt: för att få spela match skall man komma regelbundet till träningarna, vara väl förberedd (det vill säga: mätt och rätt klädd) och koncentrerad på uppgiften.

Azaleas ansvar

De första åren i Azalea handlar om att forma åldersgruppens grundläggande struktur. Vi vill ha massor av flickor och pojkar in i verksamheten. Nyckeln till en bra verksamhet ligger i ledarrekrytering. Ledarrekrytering blir därför det primära målet för klubben under de första åren. Det finns inget roligare än att vara fotbollstränare. Man lär sig fort. Erfarna ledare i Azalea drar på hösten igång träningen för de nya årskullarna. Under första månadens träning leds intresserade föräldrar in i verksamheten och tar sedan över ansvaret för gruppen.

Det behövs ett par föräldrar som tar huvudansvaret, och sedan skall det finnas många tränarassistenter som kan rycka in vid behov. Allt är okomplicerat och roligt. Man behöver inte vara fotbollsexpert (däremot känner man sig som en efter ett tag).


Steg 5-7 │ Lära sig fotboll │ Åldrarna 10–12 år

Vid tio års ålder börjar man spela 7 mot 7 fotboll i Göteborgsfotbollsförbunds seriesystem. Åldern är känslig, barnen blir större, intresset måste komma från barnen själva – men föräldrars stöd är förutsättningen för intresset.

Barnens spel och träning

Nu börjar vi lära ut lagspelet fotboll. Träningarna blir alltmer ”riktiga” fotbollsträningar med betoning på teknik och koordination/snabbhet. För årskullar som startat med flera separata träningsgrupper är det dags att börja sammanslagningen med gemensamma träningar och blandlag i träningsmatcher och cuper. Enheten skall vara formerad vid höstsäsongens slut när barnen är 11 år. Träningsläger och cupdeltagande i större sammanhang är positiva morötter som ökar motivation och sammanhållning. Mot slutet av perioden skall spelarna ha tankarna riktade mot spel 9 mot 9.

Riktlinjer

Det primära målet är att få med sig så stora barngrupper som möjligt genom denna känsliga ålder. Intresset måste komma inifrån barnet själv. Att skapa en stor, harmonisk och träningsvillig spelartrupp är av högre prioritet än resultat på fotbollsplan. Tydliga signaler bör ges av ledare till både spelare och föräldrar. Fokus måste alltid vara att utveckla samtliga spelare – då kommer framgångarna. Viktigt att träningsvilja och intresse värderas högre än ”talang”.

När gruppen börjar mogna kan ledarna använda sig av en flexibel nivåanpassning på delar av träningarna – när detta kan motiveras med utgångspunkt från samtliga spelares utveckling. Ett exempel då nivåanpassning kan vara bra är när nybörjare som kommit till gruppen behöver gnuggas extra i bollbehandling. Det är viktigt att nivågruppering används som en metod i utbildningen och ett sätt att låta spelare utveckla sitt kunnande i egen takt.

Azalea tillåter inte permanenta nivåindelade uppställningar, ”toppade” förstalag, i dessa åldrar. Hårt motstånd kan vid vissa tillfällen mötas med starkare uppställningar, men det får inte uppstå en fast indelning i ett första- och ett andralag, inte heller fast indelning i träningsgrupper. Alla spelare ska blandas under säsongen och målet är att barnen ska känna gemenskap i hela truppen. Alla spelare som tränar regelbundet deltar i flertalet cuper per år både utomhus och inomhus, principen då är jämna lag och lika speltid.

Vi uppmanar alla lag att skynda långsamt. Låt exempelvis barnen längta till 9 mot 9 spelet, servera det inte i förtid. Enskilda tidigt utvecklade spelare (från och med elva års ålder) i behov av utmaningar kan ibland gå upp och träna med äldre årgångar. Observera att teknik, spelglädje och spelförståelse utvecklas bäst i den egna åldersklassens miljö.

Azaleas ansvar

Fotbollsutskottet är stödfunktionen som vid behov skall hjälpa lagledningen att dra upp riktlinjerna för arbetet och ge en realistisk bild av både kvaliteter och brister i åldersgruppens fotbollskunnande. Ledare med höga idrottsambitioner skall lägga tonvikten på att utveckla sin egen kompetens och träningarnas kvalitet. Alla Azaleas ledare uppmuntras att gå förbundets tränarutbildningar. Klubben erbjuder vidareutbildning för de ledare som så önskar.


Steg 8-11 │ Utveckla fotbollsspelet │ Åldrarna 13–16 år

Alla lag deltar nu i riktigt seriesystem. Det är spel 9 mot 9 för ungdomar 13-14 år och 11 mot 11 för ungdomar 15-16 år gamla. Resultat, tabeller, spelarövergångar, licenser, försäkringar blir påtagliga faktorer att hantera inom laget och klubben. Aktiva föräldragrupper är en förutsättning för att lagen ska fungera. Föräldrar fortsätter att gå in och hjälpa till med träning och lagledning. Seriespelande lag spelar på olika svårighetsnivå.


Ungdomarnas spel och träning

Azaleas målsättning är att årskullarna från 13 år och uppåt ska representeras av minst två lag i seriespel, så småningom med ett lag högsta ungdomsserierna och ett utvecklingslag på lugnare nivå. Spelet på högsta nivå skall inte stressas fram – Azalealagen skall stå på toppen när de närmar sig junioråldern och inte nödvändigtvis när de är 13-14 år då man med fördel kan anmäla två jämna lag till sereispel på en nivå som är bekväm för de flesta. Målsättningarna styrs av förutsättningarna som finns i respektive årskull och får inte ses i absoluta termer.

Riktlinjer

Stora trupper är en förutsättning för en fungerande idrottssatsning. Första prioritet är därför att behålla kvar intresset i en bred trupp där spelarna i lugn och ro får utvecklas i sin egen takt. Det är viktigt att inte ”skrämma bort” spelare som inte vill hårdsatsa för stunden. Intresset kan växla från månad till månad. Spelarna måste känna trygghet och se möjligheterna att hitta sin nivå. Puberteten i sig innebär en väldig omställning och kommer ungefär samtidigt som skolan också börjar bli mer krävande. Då kan det vara skönt att slippa känna sig tvingad att hårdsatsa på fotboll i vintermörkret.

Seriespelets olika nivåer ökar kraven på ledarnas förmåga att förklara. De seriespelande lagen är utbildningsmiljöer och skall inte betraktas som ”förstalag” och ”andralag”. I ungdomsåren handlar det mesta av fotbollsförmågan om fysisk mognad och i tonåren är ungdomarna kapabla att förstå det – om de får saken förklarad. I slutändan är det intresse och träningsflit som avgör hur långt man kommer som fotbollsspelare och inte i vilken serie eller vilket lag man spelade i som 14-åring. Läs mer om vår syn på talangutveckling i Azalea som plantskola

Åldersintegrering börjar tillämpas mer systematiskt. Först och främst sker åldersgruppintegrering på träning. Yngre spelare får på ett rullande schema träna med äldre. Efterhand kan yngre spelare få spela matcher med den äldre årgången. Principen för åldersintegrering är att den alltid ska utgå från den enskilda spelarens behov av utmaning på rätt nivå, aldrig från enskilda lags behov av förstärkning. Till och med 15 års ålder skall alltid den egna åldersgruppen vara prioriterad. Riktlinjer och regler för åldersgruppsintegration återfinns i Tränarmanualen, kapitlet Grupplänkmodellen.

Azaleas ansvar

Azaleas fotbollsutbildning ska hålla lika hög kvalitet som de större göteborgsklubbarna och ledas av erfarna tränare/ledare. Vår ambition är att erbjuda en så kvalificerad fotbollsutbildning att även spelare på distriktslagsnivå ser det som naturligt att stanna kvar i klubben.

Tränarna ska ha en långsiktig planering med tydliga målsättningar. Belöningar i form av läger och resor hjälper ungdomarna att se framåt. Förutsättningen för läger och resor är att föräldragruppen organiserar dessa. Klubben har inga gemensamma resurser för sådant.

Det är nu idrotten som en positiv kraft blir extra betydelsefull. Azaleas ambition är att vara mer än bara en fotbollsklubb. Vi vill ge ungdomarna styrka och stolthet att vara föredömen. Det skall vara betydligt tuffare och roligare att vara en Azaleaspelare än att inte vara det!

På sommarfotbollsskolan får varje år några av våra ungdomsspelare pröva på att vara ledare. Det blir samtidigt tillfälle att vara förebilder och att samla på sig viktiga erfarenheter.


Steg 12 │ På väg mot seniorspel │ Åldrarna 17-19 år

Azalea BK har ett nära samarbete med vår lokala seniorklubb vid Majvallen: den klassiska Göteborgs Fotbollsförening – GFF, bildad år 1897! Samarbetet innebär att vi kan erbjuda våra flickor och pojkar sådana möjligheter till seniorfotboll att både ungdomselit och blivande korpstjärnor kan finna sina vägar vidare ut i fotbollslivet. GFF är både språngbräda mot högre höjder för de mycket ambitiösa och en trevlig fortsättning på fotbollslivet för dem som bara vill spela boll i största allmänhet.

GFF:s ambition är att vara en helt igenom lokalt förankrad seniorförening i Azalea BK:s upptagningsområde. GFF är helt enkelt det välkomnande alternativet om man är sugen på att spela fotboll efter åren i Azalea BK.

Vårt budskap är enkelt: Fotboll oslagbart roligt. Med en boll får du snart vänner var du än befinner dig i världen. Alla kan hitta sin nivå och alla nivåer är lika roliga.

Drömmen om den perfekta volleyträffen behöver aldrig dö!

 

Åldrarna 6–9 år | Åldrarna 10–12 år | Åldrarna 13–16 år | Åldrarna 17-19 år

Uppdaterad: 14 JUN 2017 15:37 Skribent: Azalea BK

Klubbmärke 2020

Gå till Tränarmanualen

Länk till föräldramanualen

Länk till utbildning

 

 

 

 

Folksam - Spelklar

 

Ring 020-44 11 11

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners: