Hoppa till sidans innehåll

Så påverkas Azaleas verksamhet av Coronaviruset


Rekommendationer och restriktioner med anledning av COVID-19

Uppdaterade 1 juni 2021

Barn- och ungdomslag samt seniorlag får bedriva träningsverksamhet, genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning samt delta vid mindre cuper och läger.

Folkhälsomyndigheten skriver i sina riktlinjer: "Med ”i mindre omfattning” avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar."

Från 1 juni tillåts även upp till 500 åskådare på anläggningar som kan erbjuda anvisade sittplatser. På mindre arenor som Majvallen där det inte är möjligt är maxantalet 100 åskådare.

Följande gäller vid match:

 1. Resande till och från matcher - kan ske i bilar med 4 st spelare om spelarna/ledare är i samma lag.
 2. Omklädningsrum öppnas upp för i 1:a hand bortalaget vid matcher. Förbundets och föreningens rekommendation är att ombyte och dusch fortsatt skall ske hemma så långt det är möjligt och lämpligt, t.ex. vid kortare resor. Om dusch och ombyte sker på plats, är det viktigt att trängsel undviks.
 3. Hemmalaget kommer ombytt och duschar hemma.
 4. Omklädningsrummet är öppet för toalettbesök. Kommunen tillhandahåller tvål och handsprit.
 5. Matchgenomgångar sker utomhus.
 6. Spela match ”i mindre omfattning” innebär en match i veckan för ett lag .

Toalett på Majvallen

En välkommen nyhet är att omklädningsrummen på Majvallen från och med idag hålls  öppna vid match. Jan-Olof Snygg har uppdrag att öppna och stänga åt GFF som har ett skötselavtal med kommunen. Kommunen tillhandahåller tvål och handsprit i omklädningsrummen.

Göteborgs stad har också meddelat att en handikappstoalett och en vanlig bajamaja är planerat att placeras på Majvallen vid Gula huset senast 1/6.

Detta gäller för publik

Från och med 1 juni tillåter vi publik på matcherna. Maxantal på Majvallen är 100 personer utöver spelare och ledare eftersom vi inte har möjlighet erbjuda numrerade sittplatser.

I övrigt gäller tidigare rekstriktioner tills vidare. Läs mer

Fotbollens förhållningssätt med anledning av covid-19

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på tävlingsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer i alla lägen först – det har varit utgångspunkten både för de beslut som styrelsen fattat gällande SvFF:s tävlingar, och för de rekommendationer man har tagit fram till distriktsförbunden avseende distriktens tävlingar. 

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Uppdaterade 29 april 2021

Regionen har nu gett klartecken och därmed sätter maskineriet igång. Det går att arrangera enstaka matcher med omedelbar verkan. Distriktsdomare kan bokas som vanligt från och med 3 maj gäller.

Seriespelet startar 7 maj enligt ursprunglig planering och spelschema. Tidigare inställda matcher kommer bli återställda efterhand i FOGIS.

Matcherna för ungdomar 2002 – 2008 omfattas av ett speciellt Coronaregelverk (se nedan) med ofullständiga tabeller och möjligheten att ställa in matcher.Läs om corona-regelverket här: Coronaregelverk 13-19 år

För barnmatcherna 2009-2013 gäller det ordinarie regelverket utan tabeller över huvud taget.

Tänk på att matcherna spelas utan publik liksom förut. Endast de som behöver närvara gör det, till exempel edare, spelare och funktionärer. Maxantalet för sammankomster är 8 personer!

I övrigt är det viktigt att komma ihåg att de allmänna rekommendationerna: 

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
 • Håll avstånd när det går
 • Tvätta händerna före och efter träning
 • Kom ombytt
 • Dela inte vattenflaskor och annat

Superkul att det äntligen blir matcher men tänk på at smitfspridningen är fortsatt hög i samhället. Sparka bort viruset - Följ rekommendationer och riktlinjer. Tack för att du bidrar till att minska smittspridningen i samhället. Det vänder snart. Håll ut!

Uppdaterade 28 april 2021

Folkhälsomyndigheten kom med glädjande besked idag, 28 april. Matcher för födda 2002 eller senare är åter tillåtna och kommer komma igång så snart som möjligt. Mer information kommer inom kort, meddelar Göteborgs fotbollförbund. Vi avvaktar med matcher till dess! (Läs mer)

I övrigt gäller att förbundets centrala ledar- och domarutbildningar genomförs digitalt. Förbundets spelarutbildning senareläggs. Alla föreningens ledarutbildningar och träffar ska även de genomföras digitalt. Azalea har ett zoom-konto som kan användas för ledar- spelar- och föräldraträffar.

Uppdaterade 25 april 2021

Läs mer här: Coronarestriktionerna förlängs till 17 maj

För att öka spelarnas motivation kan det vara bra att ytterligare tona ned drillövningar och annan målinriktad träning och ersätta dem med mer spel. Lilla Allsvenskan - cup på träningen med smålagsspel på flera planer med småmål och en plan med stora mål är klassisk Azalea-träning. Kolla med spelarna vad de tycker är roligast.

Tänk också på att laget kan arrangera internmatcher som ersättning för seriespelet. Det finns tider att boka på helgerna. Kolla bok.goteborg.se för att se vilka tider som finns lediga. Maila Leif för hjälp att boka tiden. 

I övrigt är det viktigt att komma ihåg att de allmänna rekommendationerna: 

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
 • Håll avstånd när det går
 • Tvätta händerna före och efter träning
 • Kom ombytt
 • Dela inte vattenflaskor och annat

Tack för att du bidrar till att minska smittspridningen i samhället. Det vänder snart. Håll ut!

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa verksamheten och vidta åtgärder för att medverka till att minska smittspridningen i samhället och samtidigt verka för en god folkhälsa i en svår tid.

Nya rekommendationer

Uppdatering 2021-03-01

Ändrade restriktioner - möjligheten att spela match tas bort för barn och ungdomar födda 2005 och senare.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten ändrade 25 februari 2021 rekommendationerna för barn och unga (födda 2005 och senare). Från den 1 mars tas möjigheten att spela matcher bort med hänvisning till den ökand smittspridningen i samhället. Fotbollen vill självklart hjälpa till att bidra till minskad smittspridning.

Fotbollförbundet har aviserat att restriktionerna kommer att uppdateras ytterligare i början av mars. De publiceras på svenskfotboll.se: Coronariktlinjer

Sammanfattning - nuläge

 • Yrkesidrottslag får både träna och spela matcher.
 • De som inte är yrkesidrottare får träna utomhus, men inte spela match.
 • Barn och ungdomar födda 2005 och senare kan träna inomhus om det inte går att träna utomhus.

Läs mer detta på Svenska Fotbollförbundets hemsida här! Där finns även uppdaterade riktlinjer.

Göteborgs stad informerar om nya rekommendationer

Från onsdag 27 januari är det återigen tillåtet att ordna idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare i Göteborgs Stads inomhusidrottsanläggningar.

Beslutet togs av idrotts- och föreningsnämndens ordförande fredag 22 januari med anledning av regeringen besked om att lätta på restriktionerna och öppna upp för inomhusträning för barn födda 2005 eller senare.

Föreningars/aktörers ansvar

Föreningar/aktörer ansvarar för att allmänna råd och rekommendationer följs och att aktiviteterna genomförs på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

 • Förkorta tiden för aktiviteterna så att det blir ställtid mellan bokningarna. Börja aktiviteten tio minuter senare och avsluta tio minuter tidigare.
 • Ha aktiviteterna i mindre grupper.
 • Dela inte utrustning.
 • Undvik att åka kollektivtrafik till och från aktiviteterna.
 • Uppmana föräldrar att lämna och hämta sina barn utanför anläggningarna.

Läs mer på Göteborgs stads hemsida

22 december
Komplettering från Göteborgs stad har kommit under dagen. Staden meddelar verksamheten på stadens fotbollsplaner återupptas den 28 december. Det innebär att Azaleas lag kan träna efter helgerna.

18 december
Göteborgs stad och andra kommuner stänger alla idrottsanläggningar från och med 19 december. Beslutet gäll tills vidare och åtminstone till 24 januari.  idrott fram till och med 24 januari. Läs mer här: Alla Göteborgs Stads idrottsanläggningar stängda från lördag 19  december

14 december
Fr.o.m. den 14 december 2020 gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. Dessa ersätter tidigare lokalt gällande allmänna råd. Föreskrifterna och råden riktar sig mot såväl enskilda som verksamheter. För Azaleas del innebär det att motionsfotbollen och unga vuxna får möjlighet att träna igen i små grupper och för fotbollens del utomhus (gäller alla födda 2004 och senare). Barn och ugdomar födda 2005 eller senare har samma restriktioner som tidigare med tillägg att de kan spela enstaka matcher också. LÄs mer på gbgfoboll.se: Nya nationella restriktioner fr.o.m. 14 december och stängda anläggningar fr.o.m. 19 december

10 augusti
SvFF har meddelat nya riktlinjer om publik vid matcher (max 50 personer). Azaleas styrelsen har beslutat att huvudregeln vid Azaleas matcher också i fortsättningen är att det inte ska vara publik. Undantag kan göras om det enskilda laget har match på helplan och kan garantera att publiken uppgår till max 50. Laget måste för denna uppgift utse en ansvarig person.

I övrigt gäller samma rekommendationer angående covid-19 som tidigare.

24 april

Vi följer SvFF:s skarpa rekommendation att tydligt uppmana alla – förutom personer som är direkt nödvändiga för att genomföra arrangemanget – att avstå från att närvara vid de matcher som arrangeras för att helt utesluta risken för att för många personer samlas kring en match.

Då slipper vi också svåra gränsdragningar och bedömningar. Ofta spelas t ex flera matcher, med olika arrangerande föreningar på samma anläggning, vilket kan innebära att svårhanterade situationer i förhållande till förbudet uppstår.

Allt för att så långt det är möjligt förhindra smittspridning – ju färre personer som närvarar runt en match desto lägre risk.

Vi har en skyldighet att förvalta den möjlighet att spela barn- och ungdomsmatcher – som vi trots rådande läge har fått förtroendet att göra – med största tänkbara ansvar. Självklart är det tråkigt för många föräldrar, släktingar och vänner att missa barnens matcher, men det är en i sammanhanget rimlig och nödvändig uppoffring som vi alla bör acceptera.

Vi följer de rekommendationer som Svenska Fotbollförbundet  har kommunicerat i Riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet. Dessa riktlinjer grundar sig i sin tur på Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer och rekommendationer gällande idrott. Göteborgs Fotbollförbund har sedan tidigare skjutit upp seriestarten för den lokala fotbollen och tagit ställning till de nya rekommendationerna genom att åter öppna upp för möjligheten att spela träningsmatcher.

Vi har fått myndigheternas förtroende att  fortsätta våra aktiviteter med hänvisning till  folkhälsan. För att kunna fortsätta är det mycket viktigt att vi följer de rekommendationer och anvisnigar som ges. Vi måste bland annat göra en riskbedömning och analyserat verksamheten med det riskbedömningsverktyg som myndigheten tillhandahåller.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Vi uppdaterar denna sida så snart vi får tillgång till ny information.

Det viktigaste är att tillhandahålla möjligheter till god handhygien. Tiden är en viktig aspekt när det gäller närkontakt och smittspridning och det är viktigt att tänka på att minimera tiden för kontakt på träning. I spelet fotboll förekommer ögonblick av närkontakt men den är begränsad genom regler och spelets natur. Den mesta tiden har vi bra avstånd mellan varandra. Vi kan begränsa den ytterligare genom att följa nedanstående anpassningar och rekommendationer.

Allmänna riktlinjer för träningar och match

 

 • I alla lagets kommunikationskanaler, hemsida, kallelser och sociala medier, tydligt ange att all publik, inklusive föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna.Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare och funktionärer) ska vara på plats.
 • Om det inte finns skyltar vid idrottsplatsen utse en eller två ansvarigasom vänligt ber eventuell publik att lämna platsen.
 • Vi är utomhus hela aktiviteten vilket minskar risken för smittspridning betydligt
 • Vi respekterar lag som av känner anledning att ställa in matchen på grund av det rådande läget.
 • Vi undviker trängsel runt aktiviteten.
 • Vi är max 25 st deltagare/grupp på ytor långt ifrån varandra (undvik trängsel).
 • Vi avslutar träningen i god tid innan träningstidens slut för att kunna ge plats för lag som kommer efter utan att det uppstår trängsel.
 • Vi går på planen när lag som är på planen har hunnit därifrån för att undvika trängsel
 • Vi ser till att det finns möjlighet att tvätta händerna eller handsprit i anslutning till planen och uppmanar till god handhygien.
 • Vi håller avstånd. Markera avstånd med koner vid köbildning.

Riktlinjer för dig som deltar på träning och match

 • Är du sjuk, även med milda symtom, ska du inte delta i aktiviteter alls utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Kom ombytt eller byt om vid sidan av planen
 • Insjuknar du under idrottsaktivitet ska du gå hem direkt.
 • Dela inte vattenflaska eller annat som kan överföra saliv.
 • Hjälp varandra att hålla avstånd när det går.
 • Tvätta händerna noga före och efter träning och match. Använd tvål och vatten eller handsprit.
 • Undvik onödig trängsel och handkontakt

Riktlinjer för dig som leder och planerar träning

 • Samling -
  • Dela upp barnen in i små grupper innan träning eller fördela barnen till respektive station innan träningen börjar
  • Se till att föräldrar och andra håller avstånd
 • Förberedelseträning -
  • Teknik- och färdighetsträning med principen en spelare en boll
  • Fotbollsgolf
  • Jogga i grupp. Kontrollera avstånd genom att hålla ut armarna.
 • Passningsspel -
  • Övertalighet gör det enklare att hålla i bollen
  • Försvarande spelare arbetar med att täcka passningar i ställt för att pressa
 • Spel
  • Undvik spel på alltför små ytor.
  • Dela in planen i tre zoner med de olika lagdelarna i varsin zon. Bollhållande lag får ta in en extra spelare i nästa zon
  • Anfallande lag tränar på sitt spelsätt i anfallsspel (uppspel och att komma till målchans). Spelare i försvarande spelare får bara gå.
  • Undvik trängsel genom att fasta situationer startas genom att vi sätter i gång spelet vid frispark och använder kort hörna.
 • Fotbollsfys
  • Undvik par och gruppövningar
 • Köbildning
  • Markera avstånd med koner.
  • Håll ut en hand mot närmaste spelare och backa ett steg

Möjligheter

Ta tillfället i akt för att komplettera vanligt spel och träning med att fokusera på utmaningar i teknik, spelförståelse och fotbollsfys. Samtidigt är det enkelt skapa avstånd.

Anpassa förslagen till spelarnas ålder och utvecklingsnivå. Lämpliga övningar finns i Våra riktlinjer  

Övrig föreningsverksamhet

Vi skjuter upp eller ställer in möten som inte kan hållas digitalt via till exempel Zoom. Kontaktuppgifter till kansli och styrelse hittar du här: Kontakta oss

DET ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA IGENOM  OCH ATT FÖRHÅLLA SIG TILL OVANSTÅENDE OM VERKSAMHETEN SKA KUNNA FORTSÄTTA UTAN ÖVRIGA RESTRIKTIONER.

Tack för att ni är rädda om er själva och varandra!

Uppdaterad: 24 APR 2020 17:27 Skribent: Leif Skoog
E-post: Adressen Gömd

Klubbmärke 2020

Gå till Tränarmanualen

Länk till föräldramanualen

Länk till utbildning

 

 

 

 

Folksam - Spelklar

 

Ring 020-44 11 11

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners:

v48_BF_digitalt_380x380.jpg