Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2020

03 SEP 2020 08:44
Azalea BK kallar härmed sina medlemmar till ordinarie årsmöte, torsdag 24 september klockan 19.00 på GFF-gården på Majvallen, Ekedalsgatan 18-20.
 • Uppdaterad: 03 SEP 2020 15:47

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Azalea BK kallar härmed sina medlemmar till ordinarie årsmöte, torsdag 24 september klockan 19.00 på GFF-gården på Majvallen, Ekedalsgatan 18-20. Det kommer också att finnas möjlighet att delta via länk.

DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet
 4. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2019
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget under kommande verksamhetsår
 10. Fastställande av medlemsavgifter 2021
 11. Val av
  1. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år
  2. Övriga ledamöter till styrelsen för en tid av två år
  3. Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter deltar inte i val av revisorer.
  4. Tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning inför nästkommande årsmöte
  5. Beslut om val av ombud till råd och församlingar där föreningen har rätt att representeras
  6. Behandling av i tid inkomna motioner
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar

Denna kallelse och övriga möteshandlingar – verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse – tillgängliggörs på hemsidan senast 3 mars 2020. Möteshandlingarna kommer också att finnas tillgängliga på föreningens kansli.

Årsberättelse 2019 (pdf)

 

Motioner

Enskild medlem får väcka förslag att behandlas av årsmötet. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 3 september för att tas upp till behandling av mötet. Maila till förslaget till This is a mailto link.

Skribent: Leif Skoog
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners:

 

Azaleas webshop

 

 

Logityp Majornas Dentalklinik

 

Idrottens Bingo