Hoppa till sidans innehåll

Bli medlem i Azalea BK


Medlemsavgift 2022

 

Barn och ungdom
Medlemsavgift
Ungdom 13-16 år (2006-2009) 1.450 kronor
Barn 10-12 år (2010-2012) 1.350 kronor
Barn 7-9 år (2013-2015) 1.150 kronor
Familjeavgift 1.900 kronor
Övriga medlemskap  
Unga vuxna 20-25 år   1.600 kronor

Stödmedlem

200 kronor
Motionsfotboll 200 kronor

Medlemsavgift

Avi om medlemsavgift mejlas till föreningens medlemmar inför varje säsong.  Avgiften ska vara föreningen tillhanda före 31 mars. Spelare som inte betalat medlemsavgift och/eller träningsavgift blir inte kallad till träning eller match förrän avgiften är betald.

Medlemmar som tillkommer efter 1/7 betalar medlemsavgift och halva träningsavgiften.  

Medlemsavgiften är ett erbjudande att engagera sig i och delta i föreningens och lagets aktiviteter under innevarande år. Medlem som betalar sin avgift har rätt att delta i verksamheten och använda sin röst på föreningsstämman men är i gengäld skyldig att följa föreningens stadgar, riktlinjer och styrelsebeslut. Avgifterna täcker de kostnader som föreningen har för att bedriva och utveckla verksamheten under året och återbetalas inte. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. 

Azalea BK strävar efter att så många barn och ungdomar som möjligt i stadsdelen ska ges möjlighet att spela fotboll. Om det finns särskilda omständigheter som till viss del eller helt begränsar möjligheten för en spelare att betala medlems- och träningsavgift går det att vända sig till föreningen för att hitta en lösning. Styrelsen prövar och fattar beslut i varje enskilt fall.

Har du frågor om föreningens medlems- och träningsavgifter mejla This is a mailto link.

Syskon

Mejla This is a mailto link ange namn och lagenhet för att få famljerabatt.

Nya spelare

Nya spelare kontaktar laget och medlemmar ansöker om medlemskap här: Ansökan om medlemskap. Kontakta lagets kontaktperson

Byta förening från året man fyller 10 år

Azalea BK följer Föreningslyftets och GFF:s övergångspolicy som har tagits fram för att skapa en rutin som säkerställer att övergången går rätt till och sker på goda grunder. Spelare äldre än 10 år eller spelares målsman ska först ha ett inledande samtal med sin förenings kontaktperson för övergångar. Föreningarnas kontakpersoner följer sedan det protokoll som finns i övergångspolicyn. Det ska inte föregås av direktkontakter med tränare eller ledare i den nya föreningen.
Läs mer:
http://gbgfotboll.se/foreningsutveckling/

Nya ledare

Vi arbetar för att föreningen ska vara en trygg miljö för barn och ungdomar. Föreningens ledare ska därför visa ett begränsat registerutdrag ur brottsregistret för en av föreningen utsedd person innan ledaruppdraget påbörjas.

Ansök om medlemskap här: Ansökan om medlemskap.

Meddela kansliet vilken roll du har och i vilket lag du är aktiv, This is a mailto link ange lag och roll iaget (Kontaktförälder, Lagadmin, Ledare, Lagansvarig). Ledare betalar ingen medlemsavgift.

Beställ ett registerutdrag här: Ladda hem blankett  mejla sedan This is a mailto link för att komma i kontakt med de prsoner som är utsedda av föreningen att kontrollera utdragen.

Allmänt om medlemsavgiften

Medlemsavgiften täcker kostnaden för träningstider, träningsmaterial, domaravgifter, lagförsäkringar, ledarutbildning för ledare som är på plats vid träning och match, spelarutbildning, anmälningsavgift till serier, cuper och sammandrag, kostnad för matchkläder, hyra av klubbstuga samt stöd till ledare och kansli och mycket annat

Stödmedlem

Vill du stödja Azalea utan att spela fotboll eller vara aktiv som ledare ansöker du om medlemskap utan att bocka för Fotboll vid Aktiv i idrott i formuläret, Ansökan om medlemskap.

Nya medlemmar

Den som blir medlem efter 31/3 betalar in medlemsavgiften direkt till Bankgiro: 5249-9886. Ange namn, lagenhet och födelsedatum.

Om det är några frågetecken runt avgift eller inbetalning vänligen kontakta kansliet, This is a mailto link

Glöm inte att maila om This is a mailto link om syskon börjar eller slutar så att du får rätt avi.

Medlemsavgiften täcker kostnaden för träningstider, träningsmaterial, domaravgifter, lagförsäkringar, ledarutbildning för ledare som är på plats vid träning och match, spelarutbildning, anmälningsavgift till serier, cuper och sammandrag, kostnad för matchkläder, hyra av klubbstuga samt stöd till ledare och kansli och mycket annat

Ansökan om medlemskap

Registrera dig genom att fylla i formuläret Ansökan om medlemskap. Bocka för Fotboll vid alternativet Aktiv i idrott (gäller även dig med ledarroll i föreningen). Nya medlemmar betalar enligt instruktion nedan.

Vi följer Göteborgs Fotbollförbund och Föreningslyftets övergångspolicy som gäller för spelare 10 år och äldre. Har du spelat fotboll tidigare måste du kontakta din gamla förening innan du ansöker om medlemskap. Azaleas kontaktperson för övergångar hittar du här.

ATT VARA MEDLEM I AZALEA BK

Det är medlems och målsmans skyldighet att följa föreningens stadgar och de beslut styrelsen fattar. Medlem och målsman ska också känna till och följa föreningens riktlinjer och policydokument.

Föreningens erbjuder genom riktlinjerna en god idrottsfostran i trygg miljö. Vi sätter individen i centrum och fokuserar på att skapa bra motivations- och utvecklingsmiljöer i våra lag. Det är roligt att vara i en juste miljö och man känna att man utvecklas. Vi betonar därför glädje, ansträngning och lärande - en god portion tålamod och god organisation krävs också. Framgång för oss är när många barn fortsätter länge och följer med upp i junior- och seniorålder. De som håller på länge blir också bra i fotboll. Några blir så bra att de gör en satsning att bli så bra som möjligt efter åren i Azalea.För att nå dit engagemang och att vi drar åt samma håll. Föreningen drivs av föräldrar och vårdnadshavare i förening. Kontakta styrelsen eller lagets ledare om du vill hjälpa till. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något.

  • Rösträtt vid årsmötet (från och med 16 år).
  • Fri entré till Azaleas,  Azalea/GFF:s, GFF:s ungdoms- och seniormatcher. 
  • Tillgång att hyra klubbstugan på Majvallen.
  • Förmånliga priser på Intersport.
  • Försäkring tecknad av Svenska Fotbollsförbundet i Folksam och ger ett grundläggande skydd på väg till och från träning och match. (Vill du ha ett mer omfattande skydd tecknar du en tilläggsförsäkring.)

Här kan du läsa mer om våra andra samarbetspartners.

Om du av någon anledning inte vill vara med i föreningen måste du begära utträde hos styrelsen. Enklast är att maila kansliet. Det räcker inte att meddela ledarna att man slutar i laget. Medlem är man ändå. Den som inte betalar medlemsavgift under två på varandra följande år riskerar att bli utesluten allt enligt stadgarna.

Uppdaterad: 23 APR 2020 12:33 Skribent: Azalea BK
E-post: This is a mailto link

Klubbmärke 2020

Gå till Tränarmanualen

Länk till föräldramanualen

Länk till utbildning

 

 

 

 

Folksam - Spelklar

 

Ring 020-44 11 11

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners:

v48_BF_digitalt_380x380.jpg