Hoppa till sidans innehåll

Ett klubbhus på Majvallen


Bakgrund

Azalea BK bedriver en verksamhet som engagerar många spelare och ledare. Det finns en relativt sett bra organisation och många bra idéer. Föreningskulturen bottnar i en levande värdegrund. Men verksamheten begränsas av att vi saknar egentlig hemvist. Visst, vi hyr en kontorsplats och har tillgång till en samlingslokal vissa tider på GFF gården men många vitala funktioner för en förening saknas och fiket vi har tillgång till kan i bästa fall kallas en nödlösning. Många andra vitala funktioner är bristfälliga, det saknas till exempel naturliga mötesplatser för spelare och ledare, och åter andra som tvättmöjligheter saknas helt.

Azalea BK drivs av föräldrarna till de barn som spelar i föreningen. Ett klubbhus på Majvallen skulle förenkla för ledarna i deras ideella engagemang och den för en vöening så viktiga kommunikationen skulle stimuleras av en naturlig mötesplats. Ett klubbhus skulle bli en samlingspunkt för alla barn, ungdomar och vuxna. En mötesplats där vi kan träffas över generations-, köns-, kulturella- och sociala gränser.

Ett klubbhus på Majvallen är också en förutsättning för att föreningens vision och värdegrund skall kunna bli verklighet fullt ut. En verksamhet där barn och ungdomar bereds möjlighet att känna glädje, ta ansvar och lär sig spela fotboll utifrån sina egna förutsättningar  - en verksamhet där barnens och ungdomarnas utveckling står i centrum. I samband med klubbhusprojektet ska vi utveckla verksamheten och skapa resurser för att kunna bedriva en ännu bättre verksamhet.

Vi har kommit långt med små medel - med ett klubbhus på Majvallen kan vi nå ännu längre.

Mötesplats Majvallen

Mars 2021 

Medlemmarna informerades om hur arbetet fortskrider på årsmötet.

 • Flera års utvecklings- och påverkansarbete har gett resultat
 • En preliminär skiss, lokalisering och utformning har tagits fram
 • Arrende för byggnation godkänts av Fastighetskontoret och IOFF. Ett avtalsförslag förmedlades i slutet på januari.

Augusti 2021

25 augusti: Minikonferens och workshop för styrelsen och arbetsgruppen på Quality Hotel Waterfront i Klippan. Presentation Att söka pengar för att utveckla föreningen med Lars Lindfors och förslag på tidsplan. Enligt förslaget ska processen påbörjas hösten 2021. Klubbhuset ska stå med färdigt i oktober 2023. Utvecklingsarbetet i föreningen sker parallellt.

Nästa steg är att förankra processen i föreningen.

Projektgrupp

Den projektgrupp som bildats för att arbeta med frågan presenterades också. Det är: Helena Jönsson och Stefan Frost från styrelsen, Måns Larsson som är den arkitekt som tagit fram skissförslaget och Jan Juhlin med ansvar för att initiera processer som leder till att förankra klubbhusbygget i föreningen.

Projektgruppens uppdrag omfattan:

 • Planering av byggnation
  • Lokalprogram
  • Förankring i föreningen (information, enkäter)
  • Skisser
  • Bygglov
 • Planering av ekonomi
  • ekonomisk kalkyl
  • ansökningar för lån
  • Ansökningar om bidrag och fondmedel,
  • Insamling av medel
 • Byggnation
  • Projektledning 
  • Markarbeten
  • Vatten och avlopp
  • El

Vad kan vi göra i vårat lag?

Föreningen behöver mobilisera kring projektet och skapa intresse och engagemang bland medlemmar, ledare, föräldrar och sponsorer. Vi kommer att behöva ta hjälp av många olika kompetenser för att driva projektet i hamn, det handlar om alltifrån kommunikation och påverkansarbete till VVS-installation. Med drygt 1.000 föräldrar i lagen hoppas vi givetvis att finna en del av den kompetensen inom föreningen.

Efterfrågade kompetenser

Vi söker bland annat personer med efrarenhet eller intresse av administration, projektstyrning, planering, kommunikation, ekonomi, planerare, byggledare, elektriker, snickare, arrangemang.

 • Inom bygg: markarbeten, VVS, el, projektledare, byggledare, inköpare
 • Marknadsföring, sponsring, event, kommunikation, sociala medier
 • Ekonomi
 • Övrig adm: enkäter, underlag, ansökningar, bidrag

Kontakt

Klicka här: Kontaktuppgifter till projektgruppen Azalea Klubbhus

Dokument

Bildspel från årsmötet 2021 - med preliminära ritningar och skisser
Lokalprogram. Vad ska vår klubblokal fylla för funktion och vilka behov finns?

Uppdaterad: 31 AUG 2021 09:10 Skribent: Leif Skoog
E-post: This is a mailto link

Klubbmärke 2020

Gå till Tränarmanualen

Länk till föräldramanualen

Länk till utbildning

 

 

 

 

Folksam - Spelklar

 

Ring 020-44 11 11

Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631143433
Fax: +4631143433
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners: