Hoppa till sidans innehåll

Kallelse och handlingar

2018-03-21 15:55
Nu är det dags att lägga 2017 till handlingarna och se fram mot 2018. Det gör vi den 27 mars 18.30 på GFF Gården på Majvallen. Möteshandlingarna är hittar du här
 • Uppdaterad: 2018-03-21 21:19

Vi i styrelsen vill att varje lag ska vara representerat med minst en ledare och en förälder.

Vi hoppas att ni, liksom vi, tycker det är viktigt att årsmötets beslut är väl förankrade i hela klubben.

Tänk på att både styrelsen och enskild medlem har möjlighet att väcka förslag som ska behandlas på föreningens årsmöte. Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 20 mars för att tas upp till behandling.

Tid: Tisdag 27 mars klockan 18.30

Plats: GFF-gården

Förtäring: Japp, som vanligt

Anmäl er till This is a mailto link senast fredag 23 mars vilka som kommer från ert lag. Vi hoppas på ett bra och intressant årsmöte - känn er varmt välkomna!

Dagordning finns nedan. Övriga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast 21 mars.

Årsberättelse 2017
Budget 2018
Resultat och balansräkning 2017

AZALEA BK ÅRSMÖTE 2018 27 mars 18:30  GFF-gården

DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet
 4. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2017
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget under kommande verksamhetsår
 10. Fastställande av medlemsavgifter 2019
 11. Val av
  1. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år
  2. Övriga ledamöter till styrelsen för en tid av två år
  3. Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter deltar inte i val av revisorer.
  4. Tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning inför nästkommande årsmöte
  5. Beslut om val av ombud till råd och församlingar där föreningen har rätt att representeras
 12. Behandling av i tid inkomna motioner
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

 

Skribent: Leif Skoog
Epost: This is a mailto link

 Azalea BK

Spelklar
Folksam - Spelklar

 


Sponsorer:

140610-Stiftelsen-Dunross

 

 

icamajorna


Samarbetspartners:

 

 

 

Idrottens Bingo


Postadress:
Azalea BK - Fotboll
Ekedalsgatan 18-20
41466 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631-14 34 33
Fax: +4631-14 34 33
E-post: This is a mailto link

Se all info